[0718_Bulk!!] Bulk!!指数/函館競馬,能力指数

[0718_Bulk!!] Bulk!!指数函館,函館2歳S 函館競馬, 能力指数
[0718_Bulk!!] 函館_01R———————————-
1枠1番 過去3走46,37,49 名リキサントライ
2枠2番 過去3走50,33,0 名ホーキーポーキー
2枠3番 過去3走36,0,0 名ラヴケリー
3枠4番 過去3走58,0,0 名リメス
3枠5番 過去3走29,32,14 名ラジアントエンティ
4枠6番 過去3走39,0,0 名カイザーノヴァ
4枠7番 過去3走58,22,0 名ニシノエルサ
5枠8番 過去3走35,0,0 名フォドラ
5枠9番 過去3走49,0,0 名ディープエコロジー
6枠10番 過去3走62,0,0 名レディステディゴー
6枠11番 過去3走43,0,0 名グレイトミッション
7枠12番 過去3走31,0,0 名ルーチェドーロ
7枠13番 過去3走54,0,0 名リンゴアメ
8枠14番 過去3走37,58,0 名フォルセティ
8枠15番 過去3走33,0,0 名モンファボリ

買い目/馬連

◎: [4] ★:[1]

から

相手10,14,1,4,5


/////////////////////////////////////////////////////////////

人気ブログランキングへブログランキング

[0715_Bulk!!] Bulk!!指数/川崎競馬,能力指数

[0715_Bulk!!] Bulk!!指数川崎,ジュライフラワー賞(中央交流) C1下 川崎競馬, 能力指数
[0715_Bulk!!] 川崎_01R———————————-
1枠1番 過去3走52,38,50 名エイコーレイワ
2枠2番 過去3走4,17,-31 名スエーニョルシード
3枠3番 過去3走-11,-24,0 名スズランブライト
4枠4番 過去3走56,17,48 名ヒキュウ
5枠5番 過去3走16,2,0 名フクサングレート
6枠6番 過去3走24,20,31 名フェアウェザー
7枠7番 過去3走11,22,0 名ヤマトホープシップ
7枠8番 過去3走39,27,50 名シャークヴィーナス
8枠9番 過去3走33,48,12 名ヴィクトリアノヴァ
8枠10番 過去3走18,20,42 名プリティユニバンス

買い目/馬連

◎: [6] ★:[10]

から

相手4,9,1,1,8


/////////////////////////////////////////////////////////////

人気ブログランキングへブログランキング

[0712_Bulk!!] Bulk!!指数/福島競馬,能力指数

[0712_Bulk!!] Bulk!!指数福島,七夕賞 福島競馬, 能力指数
[0712_Bulk!!] 福島_01R———————————-
1枠1番 過去3走58,-88,55 名バレリオ
1枠2番 過去3走47,18,56 名ウインイクシード
2枠3番 過去3走47,48,50 名クレッシェンドラヴ
2枠4番 過去3走-31,28,26 名パッシングスルー
3枠5番 過去3走47,47,65 名マイネルサーパス
3枠6番 過去3走37,39,-11 名ジナンボー
4枠7番 過去3走40,30,8 名エアウィンザー
4枠8番 過去3走32,16,28 名アウトライアーズ
5枠9番 過去3走40,37,52 名ノーブルマーズ
5枠10番 過去3走26,49,21 名ソールインパクト
6枠11番 過去3走44,54,47 名ヒンドゥタイムズ
6枠12番 過去3走42,24,58 名ヴァンケドミンゴ
7枠13番 過去3走49,54,66 名ブラヴァス
7枠14番 過去3走38,56,27 名オセアグレイト
8枠15番 過去3走49,31,47 名リュヌルージュ
8枠16番 過去3走45,45,37 名レッドローゼス

買い目/馬連

◎: [15] ★:[12]

から

相手1,14,13,13,5


/////////////////////////////////////////////////////////////

人気ブログランキングへブログランキング

[0712_Bulk!!] Bulk!!指数/阪神競馬,能力指数

[0712_Bulk!!] Bulk!!指数阪神,プロキオンS 阪神競馬, 能力指数
[0712_Bulk!!] 阪神_01R———————————-
1枠1番 過去3走27,36,21 名カフジテイク
1枠2番 過去3走-9,38,23 名デュープロセス
2枠3番 過去3走14,19,1 名サトノファンタシー
2枠4番 過去3走45,41,-27 名ミッキーワイルド
3枠5番 過去3走56,48,35 名レッドルゼル
3枠6番 過去3走49,38,31 名サンライズノヴァ
4枠7番 過去3走24,37,32 名ラプタス
4枠8番 過去3走31,45,46 名ブルベアイリーデ
5枠9番 過去3走48,43,47 名スマートダンディー
5枠10番 過去3走38,37,47 名スマートアヴァロン
6枠11番 過去3走18,48,41 名エアスピネル
6枠12番 過去3走45,46,49 名トップウイナー
7枠13番 過去3走39,29,26 名ダノンフェイス
7枠14番 過去3走46,34,48 名サクセスエナジー
8枠15番 過去3走16,38,29 名ワンダーリーデル
8枠16番 過去3走13,29,33 名ヤマニンアンプリメ

買い目/馬連

◎: [6] ★:[9]

から

相手5,5,12,6,14


/////////////////////////////////////////////////////////////

人気ブログランキングへブログランキング

[0711_Bulk!!] Bulk!!指数/阪神競馬,能力指数

[0711_Bulk!!] Bulk!!指数阪神,マレーシアC 3勝クラス 阪神競馬, 能力指数
[0711_Bulk!!] 阪神_01R———————————-
1枠1番 過去3走32,34,48 名フィニフティ
2枠2番 過去3走52,45,52 名ナムラドノヴァン
2枠3番 過去3走28,38,32 名フォックスクリーク
3枠4番 過去3走21,52,50 名スズカフューラー
3枠5番 過去3走55,41,39 名アヴィオール
4枠6番 過去3走49,52,63 名ソシアルクラブ
4枠7番 過去3走27,9,40 名タガノアスワド
5枠8番 過去3走46,39,51 名アルティマリガーレ
5枠9番 過去3走45,34,41 名サンラモンバレー
6枠10番 過去3走25,22,32 名レオコックブルー
6枠11番 過去3走56,11,39 名メサルティム
7枠12番 過去3走57,56,40 名ダブルシャープ
7枠13番 過去3走-38,40,35 名グアン
8枠14番 過去3走55,23,33 名サヴォワールエメ
8枠15番 過去3走54,60,45 名レッドイグニス

買い目/馬連

◎: [11] ★:[8]

から

相手12,15,6,11,2


/////////////////////////////////////////////////////////////

人気ブログランキングへブログランキング

[0705_Bulk!!] Bulk!!指数/福島競馬,能力指数

[0705_Bulk!!] Bulk!!指数福島,ラジオNIKKEI賞 福島競馬, 能力指数
[0705_Bulk!!] 福島_01R———————————-
1枠1番 過去3走56,46,51 名バビット
2枠2番 過去3走33,36,37 名ディープキング
3枠3番 過去3走38,39,38 名アルサトワ
4枠4番 過去3走36,59,43 名コンドゥクシオン
5枠5番 過去3走37,45,45 名サクラトゥジュール
5枠6番 過去3走5,34,53 名アールクインダム
6枠7番 過去3走46,11,25 名ベレヌス
6枠8番 過去3走48,45,0 名グレイトオーサー
7枠9番 過去3走45,30,42 名パラスアテナ
7枠10番 過去3走21,48,19 名コスモインペリウム
8枠11番 過去3走33,33,46 名パンサラッサ
8枠12番 過去3走46,47,58 名ルリアン

買い目/馬連

◎: [8] ★:[11]

から

相手1,4,12,8,6

/////////////////////////////////////////////////////////////

人気ブログランキングへブログランキング 福島競馬,能力指数です

1R….

2R….

3R….

4R….

5R….

6R….

7R….

8R….

9R….

10R….

11R….

12R….

続きを読む

[0705_Bulk!!] Bulk!!指数/阪神競馬,能力指数

[0705_Bulk!!] Bulk!!指数阪神,CBC賞 阪神競馬, 能力指数
[0705_Bulk!!] 阪神_01R———————————-
1枠1番 過去3走-8,-84,9 名ナインテイルズ
1枠2番 過去3走36,-57,54 名レッドアンシェル
2枠3番 過去3走30,-39,5 名ラブカンプー
2枠4番 過去3走41,49,-10 名グランドロワ
3枠5番 過去3走34,0,34 名エイシンデネブ
3枠6番 過去3走16,36,-90 名アンヴァル
4枠7番 過去3走45,37,52 名クリノガウディー
4枠8番 過去3走42,54,38 名ロケット
5枠9番 過去3走43,47,51 名タイセイアベニール
5枠10番 過去3走18,50,20 名ショウナンアンセム
6枠11番 過去3走24,52,38 名アウィルアウェイ
6枠12番 過去3走24,22,37 名ダイシンバルカン
7枠13番 過去3走56,49,52 名ミッキースピリット
7枠14番 過去3走0,49,39 名ディメンシオン
8枠15番 過去3走38,18,31 名ノーワン
8枠16番 過去3走21,16,46 名ジョイフル

買い目/馬連

◎: [9] ★:[16]

から

相手13,8,2,7,7

/////////////////////////////////////////////////////////////

人気ブログランキングへブログランキング 阪神競馬,能力指数です

1R….

2R….

3R….

4R….

5R….

6R….

7R….

8R….

9R….

10R….

11R….

12R….

続きを読む

[0705_Bulk!!] Bulk!!指数/阪神競馬,能力指数

[0705_Bulk!!] Bulk!!指数阪神,CBC賞 阪神競馬, 能力指数
[0705_Bulk!!] 阪神_01R———————————-
1枠1番 過去3走-8,-84,9 名ナインテイルズ
1枠2番 過去3走36,-57,54 名レッドアンシェル
2枠3番 過去3走30,-39,5 名ラブカンプー
2枠4番 過去3走41,49,-10 名グランドロワ
3枠5番 過去3走34,0,34 名エイシンデネブ
3枠6番 過去3走16,36,-90 名アンヴァル
4枠7番 過去3走45,37,52 名クリノガウディー
4枠8番 過去3走42,54,38 名ロケット
5枠9番 過去3走43,47,51 名タイセイアベニール
5枠10番 過去3走18,50,20 名ショウナンアンセム
6枠11番 過去3走24,52,38 名アウィルアウェイ
6枠12番 過去3走24,22,37 名ダイシンバルカン
7枠13番 過去3走56,49,52 名ミッキースピリット
7枠14番 過去3走0,49,39 名ディメンシオン
8枠15番 過去3走38,18,31 名ノーワン
8枠16番 過去3走21,16,46 名ジョイフル

買い目/馬連

◎: [9] ★:[16]

から

相手13,8,2,7,7


/////////////////////////////////////////////////////////////

人気ブログランキングへブログランキング