[0117_Bulk!!] Bulk!!指数/中京競馬,能力指数

[0117_Bulk!!] Bulk!!指数中京,日経新春杯 中京競馬, 能力指数
[0117_Bulk!!] 中京_01R———————————-
1枠1番 過去3走24,35,46 名ダイワキャグニー
1枠2番 過去3走28,8,-28 名ロサグラウカ
2枠3番 過去3走41,26,45 名サトノソルタス
2枠4番 過去3走43,35,51 名サンレイポケット
3枠5番 過去3走18,19,46 名ミスマンマミーア
3枠6番 過去3走-71,-8,40 名エアウィンザー
4枠7番 過去3走7,46,35 名バレリオ
4枠8番 過去3走-4,9,35 名サトノインプレッサ
5枠9番 過去3走52,11,8 名ヴェロックス
5枠10番 過去3走58,60,54 名アドマイヤビルゴ
6枠11番 過去3走58,47,0 名クラージュゲリエ
6枠12番 過去3走48,54,57 名ワセダインブルー
7枠13番 過去3走51,52,37 名レイホーロマンス
7枠14番 過去3走44,60,40 名ショウリュウイクゾ
8枠15番 過去3走-34,33,18 名レクセランス
8枠16番 過去3走32,35,-56 名ミスディレクション

買い目/馬連

◎: [11] ★:[4]

から

相手10,10,12,11,10

/////////////////////////////////////////////////////////////

人気ブログランキングへブログランキング 中京競馬,能力指数です

1R….

2R….

3R….

4R….

5R….

6R….

7R….

8R….

9R….

10R….

11R….

12R….

続きを読む

[0117_Bulk!!] Bulk!!指数/中山競馬,能力指数

[0117_Bulk!!] Bulk!!指数中山,京成杯 中山競馬, 能力指数
[0117_Bulk!!] 中山_01R———————————-
1枠1番 過去3走10,42,71 名タイムトゥヘヴン
2枠2番 過去3走44,0,0 名タイソウ
3枠3番 過去3走40,0,0 名グラティアス
4枠4番 過去3走53,43,0 名タケルジャック
5枠5番 過去3走56,0,0 名ヴァイスメテオール
5枠6番 過去3走46,27,0 名テンバガー
6枠7番 過去3走53,52,10 名エイカイファントム
6枠8番 過去3走56,0,0 名ブラックロータス(USA)
7枠9番 過去3走59,0,0 名アクセル
7枠10番 過去3走55,57,27 名プラチナトレジャー
8枠11番 過去3走44,37,34 名ラカン
8枠12番 過去3走41,24,0 名ディクテイター

買い目/馬連

◎: [5] ★:[1]

から

相手9,10,1,5,11

/////////////////////////////////////////////////////////////

人気ブログランキングへブログランキング 中山競馬,能力指数です

1R….

2R….

3R….

4R….

5R….

6R….

7R….

8R….

9R….

10R….

11R….

12R….

続きを読む

[0117_Bulk!!] Bulk!!指数/中京競馬,能力指数

[0117_Bulk!!] Bulk!!指数中京,日経新春杯 中京競馬, 能力指数
[0117_Bulk!!] 中京_01R———————————-
1枠1番 過去3走24,35,46 名ダイワキャグニー
1枠2番 過去3走28,8,-28 名ロサグラウカ
2枠3番 過去3走41,26,45 名サトノソルタス
2枠4番 過去3走43,35,51 名サンレイポケット
3枠5番 過去3走18,19,46 名ミスマンマミーア
3枠6番 過去3走-71,-8,40 名エアウィンザー
4枠7番 過去3走7,46,35 名バレリオ
4枠8番 過去3走-4,9,35 名サトノインプレッサ
5枠9番 過去3走52,11,8 名ヴェロックス
5枠10番 過去3走58,60,54 名アドマイヤビルゴ
6枠11番 過去3走58,47,0 名クラージュゲリエ
6枠12番 過去3走48,54,57 名ワセダインブルー
7枠13番 過去3走51,52,37 名レイホーロマンス
7枠14番 過去3走44,60,40 名ショウリュウイクゾ
8枠15番 過去3走-34,33,18 名レクセランス
8枠16番 過去3走32,35,-56 名ミスディレクション

買い目/馬連

◎: [11] ★:[4]

から

相手10,10,12,11,10


/////////////////////////////////////////////////////////////

人気ブログランキングへブログランキング

[0117_Bulk!!] Bulk!!指数/中山競馬,能力指数

[0117_Bulk!!] Bulk!!指数中山,京成杯 中山競馬, 能力指数
[0117_Bulk!!] 中山_01R———————————-
1枠1番 過去3走10,42,71 名タイムトゥヘヴン
2枠2番 過去3走44,0,0 名タイソウ
3枠3番 過去3走40,0,0 名グラティアス
4枠4番 過去3走53,43,0 名タケルジャック
5枠5番 過去3走56,0,0 名ヴァイスメテオール
5枠6番 過去3走46,27,0 名テンバガー
6枠7番 過去3走53,52,10 名エイカイファントム
6枠8番 過去3走56,0,0 名ブラックロータス(USA)
7枠9番 過去3走59,0,0 名アクセル
7枠10番 過去3走55,57,27 名プラチナトレジャー
8枠11番 過去3走44,37,34 名ラカン
8枠12番 過去3走41,24,0 名ディクテイター

買い目/馬連

◎: [5] ★:[1]

から

相手9,10,1,5,11


/////////////////////////////////////////////////////////////

人気ブログランキングへブログランキング

[0116_Bulk!!] Bulk!!指数/中京競馬,能力指数

[0116_Bulk!!] Bulk!!指数中京,愛知杯 中京競馬, 能力指数
[0116_Bulk!!] 中京_01R———————————-
1枠1番 過去3走40,58,38 名ドナウデルタ
1枠2番 過去3走28,30,53 名ウインマイティー
2枠3番 過去3走48,43,28 名ディアンドル
2枠4番 過去3走30,22,35 名ウラヌスチャーム
3枠5番 過去3走41,60,53 名センテリュオ
3枠6番 過去3走39,12,51 名タガノアスワド
4枠7番 過去3走41,33,49 名サトノガーネット
4枠8番 過去3走14,53,44 名サマーセント
5枠9番 過去3走48,38,61 名カセドラルベル
5枠10番 過去3走51,45,46 名サトノダムゼル
6枠11番 過去3走35,53,23 名デンコウアンジュ
6枠12番 過去3走39,49,36 名レッドアステル
7枠13番 過去3走24,32,21 名アブレイズ
7枠14番 過去3走44,55,41 名ランブリングアレー
7枠15番 過去3走54,20,49 名シゲルピンクダイヤ
8枠16番 過去3走44,35,30 名リンディーホップ
8枠17番 過去3走55,14,44 名ナルハヤ
8枠18番 過去3走54,55,49 名マジックキャッスル

買い目/馬連

◎: [15] ★:[6]

から

相手17,5,9,15,2


/////////////////////////////////////////////////////////////

人気ブログランキングへブログランキング

[0111_Bulk!!] Bulk!!指数/中山競馬,能力指数

[0111_Bulk!!] Bulk!!指数中山,フェアリーS 中山競馬, 能力指数
[0111_Bulk!!] 中山_01R———————————-
1枠1番 過去3走37,0,0 名ベッラノーヴァ
1枠2番 過去3走52,36,33 名プリティインピンク
2枠3番 過去3走54,0,0 名アトミックフレア
2枠4番 過去3走15,4,40 名ニシノエルサ
3枠5番 過去3走44,40,0 名クールキャット
3枠6番 過去3走41,53,40 名ネクストストーリー
4枠7番 過去3走48,0,0 名タイニーロマンス
4枠8番 過去3走49,36,48 名テンハッピーローズ
5枠9番 過去3走37,59,0 名ファインルージュ
5枠10番 過去3走44,43,0 名シャドウファックス
6枠11番 過去3走47,44,0 名オプティミスモ
6枠12番 過去3走-6,5,59 名ラストリージョ
7枠13番 過去3走31,38,0 名カラパタール
7枠14番 過去3走22,34,-9 名ビップエレナ
8枠15番 過去3走46,42,0 名ホウオウイクセル
8枠16番 過去3走20,39,59 名グロリユーノワール

買い目/馬連

◎: [2] ★:[8]

から

相手3,9,12,2,16


/////////////////////////////////////////////////////////////

人気ブログランキングへブログランキング

[0110_Bulk!!] Bulk!!指数/中京競馬,能力指数

[0110_Bulk!!] Bulk!!指数中京,シンザン記念 中京競馬, 能力指数
[0110_Bulk!!] 中京_01R———————————-
1枠1番 過去3走42,45,64 名マリアエレーナ
2枠2番 過去3走33,41,51 名ブルーシンフォニー
2枠3番 過去3走56,32,54 名ルークズネスト
3枠4番 過去3走48,43,50 名カスティーリャ
3枠5番 過去3走65,-12,43 名ダディーズビビッド
4枠6番 過去3走41,49,0 名セラフィナイト
4枠7番 過去3走54,33,26 名ファルヴォーレ
5枠8番 過去3走58,44,42 名トーカイキング
5枠9番 過去3走30,34,48 名ルース
6枠10番 過去3走41,52,42 名バスラットレオン
6枠11番 過去3走57,0,0 名レゾンドゥスリール
7枠12番 過去3走36,51,0 名ピクシーナイト
7枠13番 過去3走39,52,22 名ロードマックス
8枠14番 過去3走33,45,47 名ワザモノ
8枠15番 過去3走51,45,52 名ククナ

買い目/馬連

◎: [8] ★:[15]

から

相手5,10,1,8,3


/////////////////////////////////////////////////////////////

人気ブログランキングへブログランキング