[1105_Bulk!!] Bulk!!指数/門別競馬,能力指数

[1105_Bulk!!] Bulk!!指数門別,日高町建設協会特別2 A1 門別競馬, 能力指数
[1105_Bulk!!] 門別_01R———————————-
1枠1番 過去3走43,-4,40 名クラキングス
2枠2番 過去3走-69,33,5 名バルダッサーレ
3枠3番 過去3走13,-13,10 名アルタイル
4枠4番 過去3走40,26,28 名サイファリス
5枠5番 過去3走3,-10,10 名モズノーブルギフト
6枠6番 過去3走-58,24,31 名サノサマー
7枠7番 過去3走3,9,-19 名ハヤブサライデン

買い目/馬連

◎: [3] ★:[5]

から

相手1,2,1,4,6


/////////////////////////////////////////////////////////////

人気ブログランキングへブログランキング

[1105_Bulk!!] Bulk!!指数/笠松競馬,能力指数

[1105_Bulk!!] Bulk!!指数笠松,ラブミーチャン記念 笠松競馬, 能力指数
[1105_Bulk!!] 笠松_01R———————————-
1枠1番 過去3走34,50,41 名スターフェネック
2枠2番 過去3走40,44,42 名マナカフナ
3枠3番 過去3走2,23,-4 名カリーナチャム
4枠4番 過去3走-5,23,-15 名ギリニンジョウ
5枠5番 過去3走6,43,47 名メモリーアビリティ
6枠6番 過去3走40,44,45 名シャノンアーサー
7枠7番 過去3走33,21,47 名サルー
7枠8番 過去3走-13,3,-44 名マックスマキ
8枠9番 過去3走10,16,11 名リゾルート
8枠10番 過去3走17,21,46 名ラジアントエンティ

買い目/馬連

◎: [6] ★:[10]

から

相手2,1,5,6,7


/////////////////////////////////////////////////////////////

人気ブログランキングへブログランキング

JBC2歳優駿/門別競馬,能力指数

[1103_Bulk!!] Bulk!!指数門別,JBC2歳優駿(中央交流) 門別競馬, 能力指数
[1103_Bulk!!] 門別_01R———————————-
1枠1番 過去3走26,34,43 名ノットリグレット
2枠2番 過去3走23,7,23 名プライムデイ
3枠3番 過去3走56,45,0 名カイカセンゲン
3枠4番 過去3走31,6,33 名オタクインパクト
4枠5番 過去3走-6,21,42 名カズカポレイ
4枠6番 過去3走62,31,0 名ルーチェドーロ
5枠7番 過去3走47,48,17 名ギガキング
5枠8番 過去3走57,-20,32 名ラッキードリーム
6枠9番 過去3走40,11,0 名タイセイアゲイン
6枠10番 過去3走47,48,42 名シビックドライヴ
7枠11番 過去3走35,57,41 名トランセンデンス
7枠12番 過去3走43,10,35 名ブライトフラッグ
8枠13番 過去3走23,41,28 名レイニーデイ
8枠14番 過去3走41,0,37 名サハラヴァンクール

買い目/馬連

◎: [8] ★:[10]

から

相手6,11,1,8,5

/////////////////////////////////////////////////////////////

人気ブログランキングへブログランキング

JBC大井特集 Bulk!!指数/大井競馬,能力指数

[1103_Bulk!!] Bulk!!指数大井,JBCLクラシック(中央交流) 大井競馬, 能力指数
[1103_Bulk!!] 大井_01R———————————-
1枠1番 過去3走4,51,42 名レーヌブランシュ
2枠2番 過去3走27,19,43 名マドラスチェック(CAN)
2枠3番 過去3走-15,-4,14 名ナムラメルシー
3枠4番 過去3走-4,-101,12 名マルカンセンサー
3枠5番 過去3走17,51,32 名プリンシアコメータ
4枠6番 過去3走52,47,34 名ダノンレジーナ
4枠7番 過去3走-2,34,52 名シネマソングス
5枠8番 過去3走-7,21,42 名サルサレイア
5枠9番 過去3走-46,14,44 名サルサディオーネ
6枠10番 過去3走-57,1,56 名サンルイビル
6枠11番 過去3走40,6,-6 名ヨミ
7枠12番 過去3走46,46,26 名ファッショニスタ
7枠13番 過去3走27,45,61 名マルシュロレーヌ
8枠14番 過去3走47,3,28 名ローザノワール
8枠15番 過去3走19,8,35 名レイチェルウーズ

買い目/馬連

◎: [14] ★:[7]

から

相手6,1,13,14,10

/////////////////////////////////////////////////////////////

人気ブログランキングへブログランキング
[1103_Bulk!!] Bulk!!指数大井,JBCスプリント(中央交流) 大井競馬, 能力指数
[1103_Bulk!!] 大井_01R———————————-
1枠1番 過去3走12,42,37 名ヒロシゲゴールド
1枠2番 過去3走28,44,45 名モズスーパーフレア(USA)
2枠3番 過去3走39,44,33 名ノブワイルド
2枠4番 過去3走48,10,33 名メイショウアイアン
3枠5番 過去3走43,51,43 名トロヴァオ
3枠6番 過去3走45,44,44 名サブノジュニア
4枠7番 過去3走39,30,46 名サクセスエナジー
4枠8番 過去3走35,34,36 名シャインヴィットゥ
5枠9番 過去3走44,44,28 名キャンドルグラス
5枠10番 過去3走26,37,41 名マテラスカイ(USA)
6枠11番 過去3走53,27,36 名ジャスティン
6枠12番 過去3走39,51,37 名ベストマッチョ(USA)
7枠13番 過去3走51,51,21 名コパノキッキング(USA)
7枠14番 過去3走53,29,37 名ブルドッグボス
8枠15番 過去3走36,36,51 名クルセイズスピリツ
8枠16番 過去3走38,41,22 名ミスターメロディ(USA)

買い目/馬連

◎: [14] ★:[2]

から

相手11,5,15,14,7

/////////////////////////////////////////////////////////////

人気ブログランキングへブログランキング
[1103_Bulk!!] Bulk!!指数大井,JBCクラシック(中央交流) 大井競馬, 能力指数
[1103_Bulk!!] 大井_01R———————————-
1枠1番 過去3走49,50,52 名オメガパフューム
2枠2番 過去3走46,-22,24 名アングライフェン
2枠3番 過去3走53,25,44 名ロードレガリス
3枠4番 過去3走39,11,-31 名サブノクロヒョウ
3枠5番 過去3走49,0,54 名クリソベリル
4枠6番 過去3走-35,29,-3 名ダノンファラオ
4枠7番 過去3走51,9,53 名サクラアリュール
5枠8番 過去3走11,36,39 名サウンドトゥルー
5枠9番 過去3走30,56,27 名ブラックバゴ
6枠10番 過去3走37,50,21 名ノンコノユメ
6枠11番 過去3走24,47,11 名ミューチャリー
7枠12番 過去3走46,32,45 名センチュリオン
7枠13番 過去3走41,52,-21 名デルマルーヴル
8枠14番 過去3走45,22,47 名チュウワウィザード
8枠15番 過去3走42,40,39 名マースインディ

買い目/馬連

◎: [1] ★:[14]

から

相手3,9,5,7,7

/////////////////////////////////////////////////////////////

人気ブログランキングへブログランキング

[1031_Bulk!!] Bulk!!指数/京都競馬,能力指数

[1031_Bulk!!] Bulk!!指数京都,スワンS 京都競馬, 能力指数
[1031_Bulk!!] 京都_01R———————————-
1枠1番 過去3走37,51,48 名サウンドキアラ
1枠2番 過去3走41,0,39 名アドマイヤマーズ
2枠3番 過去3走7,22,42 名ロケット
2枠4番 過去3走24,15,30 名カツジ
3枠5番 過去3走50,61,52 名メイショウオーパス
3枠6番 過去3走26,38,39 名シヴァージ(USA)
4枠7番 過去3走-58,62,49 名ベステンダンク
4枠8番 過去3走32,58,46 名レインボーフラッグ
5枠9番 過去3走58,31,3 名カテドラル
5枠10番 過去3走55,33,47 名ボンセルヴィーソ
6枠11番 過去3走22,8,9 名タイムトリップ
6枠12番 過去3走30,40,44 名プロディガルサン
7枠13番 過去3走28,24,39 名キングハート
7枠14番 過去3走47,46,16 名アルーシャ
8枠15番 過去3走38,44,2 名スマートオーディン
8枠16番 過去3走49,33,41 名ステルヴィオ

買い目/馬連

◎: [10] ★:[1]

から

相手9,7,5,10,7

/////////////////////////////////////////////////////////////

人気ブログランキングへブログランキング 京都競馬,能力指数です

1R….

2R….

3R….

4R….

5R….

6R….

7R….

8R….

9R….

10R….

11R….

12R….

続きを読む

[1031_Bulk!!] Bulk!!指数/東京競馬,能力指数

[1031_Bulk!!] Bulk!!指数東京,アルテミスS 東京競馬, 能力指数
[1031_Bulk!!] 東京_01R———————————-
1枠1番 過去3走27,59,0 名タウゼントシェーン
1枠2番 過去3走60,0,0 名ストゥーティ
2枠3番 過去3走41,23,0 名ミルウ
2枠4番 過去3走40,0,0 名クールキャット
3枠5番 過去3走48,58,0 名ユーバーレーベン
3枠6番 過去3走45,52,0 名ククナ
4枠7番 過去3走54,52,0 名ウインアグライア
4枠8番 過去3走43,0,0 名シャドウファックス
5枠9番 過去3走40,0,0 名オレンジフィズ
5枠10番 過去3走17,44,0 名ペイシャフェスタ
6枠11番 過去3走34,0,0 名ニシノリース
6枠12番 過去3走25,44,16 名ハイプリーステス
7枠13番 過去3走36,48,0 名テンハッピーローズ
7枠14番 過去3走48,41,0 名ソダシ
8枠15番 過去3走47,54,38 名モリノカンナチャン
8枠16番 過去3走46,27,58 名ヴァーチャリティ

買い目/馬連

◎: [7] ★:[12]

から

相手2,1,16,7,15


/////////////////////////////////////////////////////////////

人気ブログランキングへブログランキング

[1031_Bulk!!] Bulk!!指数/京都競馬,能力指数

[1031_Bulk!!] Bulk!!指数京都,スワンS 京都競馬, 能力指数
[1031_Bulk!!] 京都_01R———————————-
1枠1番 過去3走37,51,48 名サウンドキアラ
1枠2番 過去3走41,0,39 名アドマイヤマーズ
2枠3番 過去3走7,22,42 名ロケット
2枠4番 過去3走24,15,30 名カツジ
3枠5番 過去3走50,61,52 名メイショウオーパス
3枠6番 過去3走26,38,39 名シヴァージ(USA)
4枠7番 過去3走-58,62,49 名ベステンダンク
4枠8番 過去3走32,58,46 名レインボーフラッグ
5枠9番 過去3走58,31,3 名カテドラル
5枠10番 過去3走55,33,47 名ボンセルヴィーソ
6枠11番 過去3走22,8,9 名タイムトリップ
6枠12番 過去3走30,40,44 名プロディガルサン
7枠13番 過去3走28,24,39 名キングハート
7枠14番 過去3走47,46,16 名アルーシャ
8枠15番 過去3走38,44,2 名スマートオーディン
8枠16番 過去3走49,33,41 名ステルヴィオ

買い目/馬連

◎: [10] ★:[1]

から

相手9,7,5,10,7


/////////////////////////////////////////////////////////////

人気ブログランキングへブログランキング