[0221_Bulk!!] Bulk!!指数/東京競馬,能力指数

[0221_Bulk!!] Bulk!!指数東京,フェブラリーS 東京競馬, 能力指数
[0221_Bulk!!] 東京_01R———————————-
1枠1番 過去3走32,30,46 名エアアルマス(USA)
1枠2番 過去3走-17,47,11 名インティ
2枠3番 過去3走36,51,-18 名カフェファラオ(USA)
2枠4番 過去3走40,44,31 名ヘリオス
3枠5番 過去3走31,54,19 名サクセスエナジー
3枠6番 過去3走48,34,53 名アルクトス
4枠7番 過去3走53,44,43 名ワンダーリーデル
4枠8番 過去3走-27,26,43 名ワイドファラオ
5枠9番 過去3走21,51,47 名サンライズノヴァ
5枠10番 過去3走36,46,37 名エアスピネル
6枠11番 過去3走31,49,29 名スマートダンディー
6枠12番 過去3走42,38,47 名ヤマニンアンプリメ
7枠13番 過去3走46,51,46 名ソリストサンダー
7枠14番 過去3走40,52,52 名オーヴェルニュ
8枠15番 過去3走24,51,23 名ミューチャリー
8枠16番 過去3走53,48,46 名レッドルゼル

買い目/馬連

◎: [16] ★:[9]

から

相手7,5,6,16,14


/////////////////////////////////////////////////////////////

人気ブログランキングへブログランキング

[0220_Bulk!!] Bulk!!指数/東京競馬,能力指数

[0220_Bulk!!] Bulk!!指数東京,ダイヤモンドS 東京競馬, 能力指数
[0220_Bulk!!] 東京_01R———————————-
1枠1番 過去3走51,37,33 名ナムラドノヴァン
1枠2番 過去3走18,16,-5 名ダノンテイオー
2枠3番 過去3走12,47,59 名オーソリティ
2枠4番 過去3走35,48,44 名ヒュミドール
3枠5番 過去3走38,41,33 名サトノガーネット
3枠6番 過去3走50,45,43 名ブラックマジック
4枠7番 過去3走52,18,19 名ミスマンマミーア
4枠8番 過去3走40,49,51 名ジャコマル
5枠9番 過去3走-33,-29,-1 名メイショウテンゲン
5枠10番 過去3走46,48,61 名グロンディオーズ
6枠11番 過去3走33,46,25 名ボスジラ
6枠12番 過去3走37,48,54 名ワセダインブルー
7枠13番 過去3走41,45,25 名ポンデザール
7枠14番 過去3走51,37,43 名タイセイトレイル
8枠15番 過去3走15,42,63 名パフォーマプロミス
8枠16番 過去3走22,42,19 名アイスバブル

買い目/馬連

◎: [1] ★:[3]

から

相手7,8,15,1,10


/////////////////////////////////////////////////////////////

人気ブログランキングへブログランキング

[0220_Bulk!!] Bulk!!指数/阪神競馬,能力指数

[0220_Bulk!!] Bulk!!指数阪神,京都牝馬S 阪神競馬, 能力指数
[0220_Bulk!!] 阪神_01R———————————-
1枠1番 過去3走33,45,8 名カリオストロ
1枠2番 過去3走39,25,18 名ヤマカツマーメイド
2枠3番 過去3走39,32,29 名メイショウケイメイ
2枠4番 過去3走38,46,50 名イベリス
3枠5番 過去3走37,34,50 名マリアズハート(USA)
3枠6番 過去3走-51,-30,40 名アンリミット
4枠7番 過去3走-98,56,0 名アイラブテーラー
4枠8番 過去3走51,51,35 名リリーバレロ
5枠9番 過去3走58,46,49 名ビッククインバイオ
5枠10番 過去3走40,51,37 名アマルフィコースト
6枠11番 過去3走46,36,46 名アフランシール
6枠12番 過去3走40,39,36 名シャインガーネット
7枠13番 過去3走14,43,32 名メイショウショウブ
7枠14番 過去3走46,43,44 名ブランノワール
8枠15番 過去3走36,32,50 名ギルデッドミラー
8枠16番 過去3走44,48,48 名リバティハイツ

買い目/馬連

◎: [11] ★:[15]

から

相手9,7,4,8,5


/////////////////////////////////////////////////////////////

人気ブログランキングへブログランキング