[0207_Bulk!!] Bulk!!指数/中京競馬,能力指数

[0207_Bulk!!] Bulk!!指数中京,きさらぎ賞 中京競馬, 能力指数
[0207_Bulk!!] 中京_01R———————————-
1枠1番 過去3走34,54,0 名ジャンカルド
2枠2番 過去3走62,67,63 名ラーゴム
3枠3番 過去3走52,69,56 名ヨーホーレイク
4枠4番 過去3走57,0,0 名ダノンジェネラル
5枠5番 過去3走47,52,39 名タガノカイ
6枠6番 過去3走-15,50,0 名トーセンクライマー
6枠7番 過去3走53,52,34 名ショウナンアレス
7枠8番 過去3走28,59,0 名アクセル
7枠9番 過去3走0,35,54 名ランドオブリバティ
8枠10番 過去3走37,47,43 名ドゥラモンド
8枠11番 過去3走35,57,0 名アランデル

買い目/馬連

◎: [4] ★:[9]

から

相手2,3,2,4,3


/////////////////////////////////////////////////////////////

人気ブログランキングへブログランキング

[0207_Bulk!!] Bulk!!指数/東京競馬,能力指数

[0207_Bulk!!] Bulk!!指数東京,東京新聞杯 東京競馬, 能力指数
[0207_Bulk!!] 東京_01R———————————-
1枠1番 過去3走22,24,35 名ダイワキャグニー
1枠2番 過去3走60,58,41 名サトノウィザード
2枠3番 過去3走26,57,43 名ロードマイウェイ
2枠4番 過去3走40,50,58 名カテドラル
3枠5番 過去3走49,49,42 名トライン
3枠6番 過去3走43,30,40 名プロディガルサン
4枠7番 過去3走43,30,40 名ショウナンライズ
4枠8番 過去3走14,2,37 名ニシノデイジー
5枠9番 過去3走33,45,45 名サトノアーサー
5枠10番 過去3走41,43,29 名カラテ
6枠11番 過去3走37,39,48 名シャドウディーヴァ
6枠12番 過去3走43,46,49 名トリプルエース(IRE)
7枠13番 過去3走53,59,32 名ヴァンドギャルド
7枠14番 過去3走48,42,43 名エントシャイデン
8枠15番 過去3走18,11,28 名エメラルファイト
8枠16番 過去3走37,-4,9 名サトノインプレッサ

買い目/馬連

◎: [5] ★:[11]

から

相手2,13,4,13,12


/////////////////////////////////////////////////////////////

人気ブログランキングへブログランキング