[1003_Bulk!!] Bulk!!指数/中京競馬,能力指数

[1003_Bulk!!] Bulk!!指数中京,シリウスS 中京競馬, 能力指数
[1003_Bulk!!] 中京_01R———————————-
1枠1番 過去3走48,35,40 名ダイシンインディー
1枠2番 過去3走9,53,48 名サクラアリュール
2枠3番 過去3走31,22,1 名エイコーン
2枠4番 過去3走52,44,53 名アルドーレ
3枠5番 過去3走6,10,37 名ランスオブプラーナ
3枠6番 過去3走52,32,39 名メイショウワザシ
4枠7番 過去3走56,6,46 名エムオーグリッタ
4枠8番 過去3走28,7,24 名サンデーウィザード
5枠9番 過去3走53,51,47 名ダノンスプレンダー
5枠10番 過去3走29,37,33 名ダイメイコリーダ
6枠11番 過去3走31,50,44 名グレートタイム
6枠12番 過去3走30,39,12 名テーオーヘリオス(USA)
7枠13番 過去3走8,4,50 名キメラヴェリテ
7枠14番 過去3走-30,20,28 名ナムラアラシ
8枠15番 過去3走-18,29,46 名カフェファラオ(USA)
8枠16番 過去3走32,18,-23 名ミツバ

買い目/馬連

◎: [6] ★:[15]

から

相手7,2,4,9,13


/////////////////////////////////////////////////////////////

人気ブログランキングへブログランキング

[1004_Bulk!!] Bulk!!指数/中山競馬,能力指数

[1004_Bulk!!] Bulk!!指数中山,スプリンターズS 中山競馬, 能力指数
[1004_Bulk!!] 中山_01R———————————-
1枠1番 過去3走34,47,40 名ダイメイプリンセス
1枠2番 過去3走44,45,48 名モズスーパーフレア(USA)
2枠3番 過去3走41,39,49 名ダノンスマッシュ
2枠4番 過去3走24,39,28 名キングハート
3枠5番 過去3走41,34,20 名メイショウグロッケ
3枠6番 過去3走42,47,36 名ライトオンキュー
4枠7番 過去3走41,22,22 名ミスターメロディ(USA)
4枠8番 過去3走18,43,20 名ダイメイフジ
5枠9番 過去3走-3,43,45 名ダイアトニック
5枠10番 過去3走47,45,28 名グランアレグリア
6枠11番 過去3走18,19,38 名ラブカンプー
6枠12番 過去3走37,53,13 名ビアンフェ
7枠13番 過去3走44,35,36 名レッドアンシェル
7枠14番 過去3走42,41,34 名エイティーンガール
8枠15番 過去3走33,-27,20 名クリノガウディー
8枠16番 過去3走44,29,24 名アウィルアウェイ

買い目/馬連

◎: [13] ★:[9]

から

相手10,12,3,2,2


/////////////////////////////////////////////////////////////

人気ブログランキングへブログランキング