[0808_Bulk!!] Bulk!!指数/札幌競馬,能力指数

[0808_Bulk!!] Bulk!!指数札幌,サラ系3歳 未勝利 札幌競馬, 能力指数
[0808_Bulk!!] 札幌_01R———————————-
1枠1番 過去3走19,29,44 名デルマルビー
2枠2番 過去3走-24,36,-8 名エスパー
3枠3番 過去3走2,-41,-12 名アースライザー
3枠4番 過去3走41,25,0 名ウォータージョイ
4枠5番 過去3走45,37,15 名マブルーク
4枠6番 過去3走-2,-17,16 名フクノソミュール
5枠7番 過去3走17,30,32 名ハーモニクス
5枠8番 過去3走44,7,-1 名スペラーレ
6枠9番 過去3走39,37,39 名サトノレガリア
6枠10番 過去3走50,19,39 名インセンディオ
7枠11番 過去3走-43,-130,0 名キティマグネット
7枠12番 過去3走28,18,31 名ユアソーラ
8枠13番 過去3走-77,45,18 名ペイシャティアラ
8枠14番 過去3走25,-33,21 名メイショウルイス

買い目/馬連

◎: [8] ★:[7]

から

相手10,13,1,5,9


/////////////////////////////////////////////////////////////

人気ブログランキングへブログランキング
[0808_Bulk!!] Bulk!!指数札幌,サラ系3歳 未勝利 札幌競馬, 能力指数
[0808_Bulk!!] 札幌_01R———————————-
1枠1番 過去3走-1,-20,9 名スノージュエリー
2枠2番 過去3走19,29,-3 名パラティーノヒル
3枠3番 過去3走18,31,45 名ヤマニンボンモマン
3枠4番 過去3走32,-35,44 名ダンツシルビア
4枠5番 過去3走-9,0,0 名ライトニングレイ
4枠6番 過去3走30,38,35 名ゴールドオーク
5枠7番 過去3走-37,25,14 名ラストエクセル
5枠8番 過去3走39,33,-13 名サトノヴィーナス
6枠9番 過去3走-27,3,14 名フレジエ
6枠10番 過去3走-12,9,38 名デュアルネイチャー
7枠11番 過去3走43,41,45 名ラブアンバサダー
7枠12番 過去3走55,48,0 名リリレフア
8枠13番 過去3走40,15,43 名ペプチドヒミコ
8枠14番 過去3走15,44,0 名アポロリリー

買い目/馬連

◎: [13] ★:[4]

から

相手12,12,3,11,11


/////////////////////////////////////////////////////////////

人気ブログランキングへブログランキング
[0808_Bulk!!] Bulk!!指数札幌,サラ系2歳 新馬 札幌競馬, 能力指数
[0808_Bulk!!] 札幌_01R———————————-
1枠1番 過去3走0,0,0 名ワンダーフェンリル
2枠2番 過去3走0,0,0 名フクノルッカ
3枠3番 過去3走0,0,0 名シーオブクラウズ
4枠4番 過去3走0,0,0 名エクシダス
5枠5番 過去3走0,0,0 名ゴットゴーゴー
6枠6番 過去3走0,0,0 名テーオーメアリー
7枠7番 過去3走0,0,0 名マウンテンムスメ
8枠8番 過去3走0,0,0 名テイエムミラクル
8枠9番 過去3走0,0,0 名サトミノヒカリ

買い目/馬連

◎: [1] ★:[1]

から

相手1,1,1,1,1


/////////////////////////////////////////////////////////////

人気ブログランキングへブログランキング
[0808_Bulk!!] Bulk!!指数札幌,サラ系3歳 未勝利 札幌競馬, 能力指数
[0808_Bulk!!] 札幌_01R———————————-
1枠1番 過去3走28,12,28 名ララロトリー
1枠2番 過去3走-7,7,-39 名ガニアン
2枠3番 過去3走41,26,21 名コスモタイシ
2枠4番 過去3走25,6,41 名アニマフレスカ
3枠5番 過去3走46,32,36 名レイコックアビー
3枠6番 過去3走24,9,-21 名キタノコドウ
4枠7番 過去3走0,0,0 名シロイスズメ
4枠8番 過去3走33,2,30 名フルールエトワール
5枠9番 過去3走47,39,34 名ネオストーリー
5枠10番 過去3走47,33,41 名シュルシャガナ
6枠11番 過去3走11,7,9 名ハラハラドキドキ
6枠12番 過去3走-31,48,46 名プモリテソーロ
7枠13番 過去3走9,30,33 名セーリング
7枠14番 過去3走54,43,10 名スマイルガール
8枠15番 過去3走30,49,38 名ナムライロハ
8枠16番 過去3走-21,34,35 名エボカシオン

買い目/馬連

◎: [9] ★:[10]

から

相手14,15,12,9,4


/////////////////////////////////////////////////////////////

人気ブログランキングへブログランキング
[0808_Bulk!!] Bulk!!指数札幌,サラ系3歳上 1勝クラス 札幌競馬, 能力指数
[0808_Bulk!!] 札幌_01R———————————-
1枠1番 過去3走15,36,13 名サザンレインボー
2枠2番 過去3走49,29,14 名サノマナ
3枠3番 過去3走44,42,24 名プリンセスヨウク
4枠4番 過去3走39,0,0 名マイヨブラン
5枠5番 過去3走14,23,31 名フロイデ
5枠6番 過去3走8,45,15 名アンビル
6枠7番 過去3走37,41,28 名タイニーベイビー
6枠8番 過去3走46,23,15 名タマモゼーゼマン
7枠9番 過去3走16,43,14 名デルマトルマリン
7枠10番 過去3走-11,42,47 名シゲルガラテア
8枠11番 過去3走26,17,23 名リトルウィッチ
8枠12番 過去3走-30,58,-6 名フィリーズラン

買い目/馬連

◎: [8] ★:[7]

から

相手2,12,10,8,5


/////////////////////////////////////////////////////////////

人気ブログランキングへブログランキング
[0808_Bulk!!] Bulk!!指数札幌,サラ系3歳上 1勝クラス 札幌競馬, 能力指数
[0808_Bulk!!] 札幌_01R———————————-
1枠1番 過去3走32,8,42 名エイカイキング
2枠2番 過去3走18,29,55 名フォレストタウン
3枠3番 過去3走-8,19,28 名クラウドスケープ
3枠4番 過去3走-8,48,-29 名リーガルマナー
4枠5番 過去3走-13,30,-6 名タニノシェクハンド
4枠6番 過去3走49,23,42 名エブリワンブラック
5枠7番 過去3走25,28,-15 名ニューツーリズム
5枠8番 過去3走21,-13,29 名フラベリフォーム
6枠9番 過去3走17,0,38 名ヤンチャヒメ
6枠10番 過去3走35,6,55 名ディーエスプルーフ
7枠11番 過去3走23,22,38 名ロンドンデリーエア
7枠12番 過去3走36,37,6 名カネコメノボル
8枠13番 過去3走11,16,42 名ヒロノブシドウ
8枠14番 過去3走-30,-28,0 名ワンダーヴァレッタ

買い目/馬連

◎: [1] ★:[13]

から

相手6,4,2,12,10


/////////////////////////////////////////////////////////////

人気ブログランキングへブログランキング
[0808_Bulk!!] Bulk!!指数札幌,北辰特別 1勝クラス 札幌競馬, 能力指数
[0808_Bulk!!] 札幌_01R———————————-
1枠1番 過去3走24,21,45 名コスモレリア
2枠2番 過去3走39,40,31 名ニシノベースマン
3枠3番 過去3走49,51,44 名アラスカ
4枠4番 過去3走51,31,37 名カウイダンス
5枠5番 過去3走40,39,32 名アルテラローザ
6枠6番 過去3走40,37,47 名ギベルティ
7枠7番 過去3走17,-1,-13 名ディーイストワール
8枠8番 過去3走19,-49,22 名ロッソモラーレ
8枠9番 過去3走47,41,49 名ファントムグレイ

買い目/馬連

◎: [5] ★:[1]

から

相手4,3,9,3,6


/////////////////////////////////////////////////////////////

人気ブログランキングへブログランキング
[0808_Bulk!!] Bulk!!指数札幌,桑園特別 2勝クラス 札幌競馬, 能力指数
[0808_Bulk!!] 札幌_01R———————————-
1枠1番 過去3走-14,-36,-26 名カフジロッソ
2枠2番 過去3走31,26,11 名セイユメアカリ
3枠3番 過去3走50,0,34 名ブラックカード
3枠4番 過去3走37,41,41 名タマモサンシーロ
4枠5番 過去3走-4,-19,2 名マックスアン
4枠6番 過去3走7,51,47 名グランデラムジー
5枠7番 過去3走54,43,44 名キタノヴィジョン
5枠8番 過去3走15,8,-10 名モズエロイコ(USA)
6枠9番 過去3走42,35,45 名ランパク
6枠10番 過去3走44,33,-6 名バンクショット
7枠11番 過去3走49,-2,43 名フクノワイルド
7枠12番 過去3走21,39,38 名フクノグリュック
8枠13番 過去3走37,36,44 名モンオール
8枠14番 過去3走5,0,30 名エタニティーワルツ

買い目/馬連

◎: [3] ★:[13]

から

相手7,6,6,3,9


/////////////////////////////////////////////////////////////

人気ブログランキングへブログランキング
[0808_Bulk!!] Bulk!!指数札幌,札幌日経OP 札幌競馬, 能力指数
[0808_Bulk!!] 札幌_01R———————————-
1枠1番 過去3走57,24,65 名ナイママ
2枠2番 過去3走15,22,45 名ルミナスウォリアー
3枠3番 過去3走49,35,31 名シンボ
3枠4番 過去3走2,52,43 名ルフィアンキック
4枠5番 過去3走33,33,9 名ソーディスイズラヴ
4枠6番 過去3走35,25,7 名デザートスネーク
5枠7番 過去3走36,58,30 名ウラヌスチャーム
5枠8番 過去3走-21,47,56 名ロサグラウカ
6枠9番 過去3走-3,32,26 名ブラックスピネル
6枠10番 過去3走18,12,15 名ポンデザール
7枠11番 過去3走36,52,50 名ボスジラ
7枠12番 過去3走40,47,18 名ウインイクシード
8枠13番 過去3走61,16,54 名ヒュッゲ
8枠14番 過去3走22,42,21 名プリンスオブペスカ

買い目/馬連

◎: [3] ★:[11]

から

相手13,7,1,1,8


/////////////////////////////////////////////////////////////

人気ブログランキングへブログランキング
[0808_Bulk!!] Bulk!!指数札幌,サラ系3歳上 1勝クラス 札幌競馬, 能力指数
[0808_Bulk!!] 札幌_01R———————————-
1枠1番 過去3走31,33,-9 名フィルムフェスト
2枠2番 過去3走46,56,33 名サンキーウエスト
3枠3番 過去3走31,41,49 名ロイヤルヴィザージ
4枠4番 過去3走18,17,15 名ディザイアソング
5枠5番 過去3走43,-23,34 名ドゥシャンパーニュ
6枠6番 過去3走34,24,43 名シャンデフレーズ
7枠7番 過去3走38,14,16 名ダンスロマネスク
7枠8番 過去3走44,50,33 名ヴィディア
8枠9番 過去3走31,35,33 名エピックガール
8枠10番 過去3走46,31,28 名クリノイヴァンカ

買い目/馬連

◎: [10] ★:[5]

から

相手2,2,3,10,6


/////////////////////////////////////////////////////////////

人気ブログランキングへブログランキング

[0809_Bulk!!] Bulk!!指数/札幌競馬,能力指数

[0809_Bulk!!] Bulk!!指数札幌,エルムS 札幌競馬, 能力指数
[0809_Bulk!!] 札幌_01R———————————-
1枠1番 過去3走-88,24,48 名ヒラボクラターシュ
2枠2番 過去3走47,18,48 名エアスピネル
3枠3番 過去3走53,48,-4 名サトノティターン
3枠4番 過去3走34,16,38 名ワンダーリーデル
4枠5番 過去3走39,42,41 名アディラート
4枠6番 過去3走-1,51,-1 名リアンヴェリテ
5枠7番 過去3走10,-25,40 名ワイルドカード
5枠8番 過去3走41,38,39 名ウェスタールンド
6枠9番 過去3走29,38,43 名ロードゴラッソ
6枠10番 過去3走41,38,11 名アナザートゥルース
7枠11番 過去3走46,13,50 名アルクトス
7枠12番 過去3走51,49,38 名ハイランドピーク
8枠13番 過去3走39,19,32 名タイムフライヤー
8枠14番 過去3走43,19,42 名バスカヴィル(USA)

買い目/馬連

◎: [2] ★:[9]

から

相手3,6,11,12,1


/////////////////////////////////////////////////////////////

人気ブログランキングへブログランキング

[0809_Bulk!!] Bulk!!指数/新潟競馬,能力指数

[0809_Bulk!!] Bulk!!指数新潟,レパードS 新潟競馬, 能力指数
[0809_Bulk!!] 新潟_01R———————————-
1枠1番 過去3走23,47,38 名ケンシンコウ
2枠2番 過去3走36,39,39 名ブランクチェック
2枠3番 過去3走52,42,-9 名タイガーインディ
3枠4番 過去3走30,64,9 名デュードヴァン
3枠5番 過去3走-2,52,28 名ラブリーエンジェル
4枠6番 過去3走40,39,8 名ラインベック
4枠7番 過去3走-7,33,28 名ミヤジコクオウ
5枠8番 過去3走42,48,60 名ダンツエリーゼ
5枠9番 過去3走27,44,30 名メイショウダジン
6枠10番 過去3走49,-99,33 名ライトウォーリア
6枠11番 過去3走53,52,46 名フレイムウィングス
7枠12番 過去3走38,33,58 名バンクオブクラウズ
7枠13番 過去3走33,38,47 名ニュートンテソーロ(USA)
8枠14番 過去3走44,10,55 名フリーフロー
8枠15番 過去3走35,49,14 名フェイバリット

買い目/馬連

◎: [3] ★:[14]

から

相手11,4,8,3,12


/////////////////////////////////////////////////////////////

人気ブログランキングへブログランキング