[0712_Bulk!!] Bulk!!指数/福島競馬,能力指数

[0712_Bulk!!] Bulk!!指数福島,七夕賞 福島競馬, 能力指数
[0712_Bulk!!] 福島_01R———————————-
1枠1番 過去3走58,-88,55 名バレリオ
1枠2番 過去3走47,18,56 名ウインイクシード
2枠3番 過去3走47,48,50 名クレッシェンドラヴ
2枠4番 過去3走-31,28,26 名パッシングスルー
3枠5番 過去3走47,47,65 名マイネルサーパス
3枠6番 過去3走37,39,-11 名ジナンボー
4枠7番 過去3走40,30,8 名エアウィンザー
4枠8番 過去3走32,16,28 名アウトライアーズ
5枠9番 過去3走40,37,52 名ノーブルマーズ
5枠10番 過去3走26,49,21 名ソールインパクト
6枠11番 過去3走44,54,47 名ヒンドゥタイムズ
6枠12番 過去3走42,24,58 名ヴァンケドミンゴ
7枠13番 過去3走49,54,66 名ブラヴァス
7枠14番 過去3走38,56,27 名オセアグレイト
8枠15番 過去3走49,31,47 名リュヌルージュ
8枠16番 過去3走45,45,37 名レッドローゼス

買い目/馬連

◎: [15] ★:[12]

から

相手1,14,13,13,5


/////////////////////////////////////////////////////////////

人気ブログランキングへブログランキング

[0712_Bulk!!] Bulk!!指数/阪神競馬,能力指数

[0712_Bulk!!] Bulk!!指数阪神,プロキオンS 阪神競馬, 能力指数
[0712_Bulk!!] 阪神_01R———————————-
1枠1番 過去3走27,36,21 名カフジテイク
1枠2番 過去3走-9,38,23 名デュープロセス
2枠3番 過去3走14,19,1 名サトノファンタシー
2枠4番 過去3走45,41,-27 名ミッキーワイルド
3枠5番 過去3走56,48,35 名レッドルゼル
3枠6番 過去3走49,38,31 名サンライズノヴァ
4枠7番 過去3走24,37,32 名ラプタス
4枠8番 過去3走31,45,46 名ブルベアイリーデ
5枠9番 過去3走48,43,47 名スマートダンディー
5枠10番 過去3走38,37,47 名スマートアヴァロン
6枠11番 過去3走18,48,41 名エアスピネル
6枠12番 過去3走45,46,49 名トップウイナー
7枠13番 過去3走39,29,26 名ダノンフェイス
7枠14番 過去3走46,34,48 名サクセスエナジー
8枠15番 過去3走16,38,29 名ワンダーリーデル
8枠16番 過去3走13,29,33 名ヤマニンアンプリメ

買い目/馬連

◎: [6] ★:[9]

から

相手5,5,12,6,14


/////////////////////////////////////////////////////////////

人気ブログランキングへブログランキング

[0711_Bulk!!] Bulk!!指数/阪神競馬,能力指数

[0711_Bulk!!] Bulk!!指数阪神,マレーシアC 3勝クラス 阪神競馬, 能力指数
[0711_Bulk!!] 阪神_01R———————————-
1枠1番 過去3走32,34,48 名フィニフティ
2枠2番 過去3走52,45,52 名ナムラドノヴァン
2枠3番 過去3走28,38,32 名フォックスクリーク
3枠4番 過去3走21,52,50 名スズカフューラー
3枠5番 過去3走55,41,39 名アヴィオール
4枠6番 過去3走49,52,63 名ソシアルクラブ
4枠7番 過去3走27,9,40 名タガノアスワド
5枠8番 過去3走46,39,51 名アルティマリガーレ
5枠9番 過去3走45,34,41 名サンラモンバレー
6枠10番 過去3走25,22,32 名レオコックブルー
6枠11番 過去3走56,11,39 名メサルティム
7枠12番 過去3走57,56,40 名ダブルシャープ
7枠13番 過去3走-38,40,35 名グアン
8枠14番 過去3走55,23,33 名サヴォワールエメ
8枠15番 過去3走54,60,45 名レッドイグニス

買い目/馬連

◎: [11] ★:[8]

から

相手12,15,6,11,2


/////////////////////////////////////////////////////////////

人気ブログランキングへブログランキング