[0630_Bulk!!] Bulk!!指数/門別競馬,能力指数

[0630_Bulk!!] Bulk!!指数門別,栄冠賞(中央認定) 門別競馬, 能力指数
[0630_Bulk!!] 門別_01R———————————-
1枠1番 過去3走0,18,0 名スティールグレート
2枠2番 過去3走45,0,0 名ノットリグレット
3枠3番 過去3走35,0,0 名スマイルミュ
4枠4番 過去3走50,52,0 名トウキョウボーイ
4枠5番 過去3走30,0,0 名ラッキードリーム
5枠6番 過去3走32,18,0 名サイダイゲンカイ
5枠7番 過去3走-49,30,1 名ランブラー
6枠8番 過去3走29,0,0 名ハートプレイス
6枠9番 過去3走10,0,0 名リーチ
7枠10番 過去3走32,14,0 名ラジアントエンティ
7枠11番 過去3走7,41,0 名シンタロウ
8枠12番 過去3走29,44,31 名デジタルシティ
8枠13番 過去3走-6,18,0 名トンデコパ

買い目/馬連

◎: [2] ★:[1]

から

相手4,4,12,2,7


/////////////////////////////////////////////////////////////

人気ブログランキングへブログランキング

[0627_Bulk!!] Bulk!!指数/阪神競馬,能力指数

[0627_Bulk!!] Bulk!!指数阪神,水無月S 3勝クラス 阪神競馬, 能力指数
[0627_Bulk!!] 阪神_01R———————————-
1枠1番 過去3走-1,48,38 名コウエイダリア
1枠2番 過去3走52,54,46 名ブライティアレディ
2枠3番 過去3走53,34,24 名ヤマニンペダラーダ
2枠4番 過去3走54,52,49 名ハルサカエ
3枠5番 過去3走19,9,0 名アカネサス
3枠6番 過去3走33,-15,-9 名アサケパワー
4枠7番 過去3走30,6,21 名ヤマカツグレース
4枠8番 過去3走37,41,42 名ショウナンタイガ
5枠9番 過去3走18,11,23 名アスタースウィング(USA)
5枠10番 過去3走50,39,31 名コロラトゥーレ
6枠11番 過去3走50,46,48 名タイセイブレーク
6枠12番 過去3走46,53,37 名イサチルホープ
7枠13番 過去3走56,7,18 名バーニングペスカ
7枠14番 過去3走56,39,7 名ブリッツアウェイ
8枠15番 過去3走41,48,33 名ゲンキチハヤブサ
8枠16番 過去3走23,19,35 名フェルトベルク

買い目/馬連

◎: [14] ★:[8]

から

相手13,2,4,14,11


/////////////////////////////////////////////////////////////

人気ブログランキングへブログランキング

[0628_Bulk!!] Bulk!!指数/阪神競馬,能力指数

[0628_Bulk!!] Bulk!!指数阪神,宝塚記念 阪神競馬, 能力指数
[0628_Bulk!!] 阪神_01R———————————-
1枠1番 過去3走36,58,58 名トーセンカンビーナ
1枠2番 過去3走32,41,0 名ペルシアンナイト
2枠3番 過去3走0,29,44 名グローリーヴェイズ
2枠4番 過去3走36,43,29 名アフリカンゴールド
3枠5番 過去3走45,29,34 名サートゥルナーリア
3枠6番 過去3走51,58,61 名トーセンスーリヤ
4枠7番 過去3走39,51,40 名ワグネリアン
4枠8番 過去3走61,33,38 名レッドジェニアル
5枠9番 過去3走47,20,1 名アドマイヤアルバ
5枠10番 過去3走29,56,44 名メイショウテンゲン
6枠11番 過去3走47,48,0 名ラッキーライラック
6枠12番 過去3走32,45,46 名モズベッロ
7枠13番 過去3走27,-13,41 名ダンビュライト
7枠14番 過去3走34,52,23 名キセキ
7枠15番 過去3走50,45,24 名スティッフェリオ
8枠16番 過去3走47,45,45 名クロノジェネシス
8枠17番 過去3走43,39,43 名カデナ
8枠18番 過去3走35,49,0 名ブラストワンピース

買い目/馬連

◎: [15] ★:[12]

から

相手8,1,6,6,1


/////////////////////////////////////////////////////////////

人気ブログランキングへブログランキング
[0628_Bulk!!] Bulk!!指数阪神,宝塚記念 阪神競馬, 能力指数
[0628_Bulk!!] 阪神_01R———————————-
1枠1番 過去3走36,58,58 名トーセンカンビーナ
1枠2番 過去3走32,41,0 名ペルシアンナイト
2枠3番 過去3走0,29,44 名グローリーヴェイズ
2枠4番 過去3走36,43,29 名アフリカンゴールド
3枠5番 過去3走45,29,34 名サートゥルナーリア
3枠6番 過去3走51,58,61 名トーセンスーリヤ
4枠7番 過去3走39,51,40 名ワグネリアン
4枠8番 過去3走61,33,38 名レッドジェニアル
5枠9番 過去3走47,20,1 名アドマイヤアルバ
5枠10番 過去3走29,56,44 名メイショウテンゲン
6枠11番 過去3走47,48,0 名ラッキーライラック
6枠12番 過去3走32,45,46 名モズベッロ
7枠13番 過去3走27,-13,41 名ダンビュライト
7枠14番 過去3走34,52,23 名キセキ
7枠15番 過去3走50,45,24 名スティッフェリオ
8枠16番 過去3走47,45,45 名クロノジェネシス
8枠17番 過去3走43,39,43 名カデナ
8枠18番 過去3走35,49,0 名ブラストワンピース

買い目/馬連

◎: [15] ★:[12]

から

相手8,1,6,6,1


/////////////////////////////////////////////////////////////

人気ブログランキングへブログランキング

[0628_Bulk!!] Bulk!!指数/阪神競馬,能力指数

[0628_Bulk!!] Bulk!!指数阪神,宝塚記念 阪神競馬, 能力指数
[0628_Bulk!!] 阪神_01R———————————-
1枠1番 過去3走36,58,58 名トーセンカンビーナ
1枠2番 過去3走32,41,0 名ペルシアンナイト
2枠3番 過去3走0,29,44 名グローリーヴェイズ
2枠4番 過去3走36,43,29 名アフリカンゴールド
3枠5番 過去3走45,29,34 名サートゥルナーリア
3枠6番 過去3走51,58,61 名トーセンスーリヤ
4枠7番 過去3走39,51,40 名ワグネリアン
4枠8番 過去3走61,33,38 名レッドジェニアル
5枠9番 過去3走47,20,1 名アドマイヤアルバ
5枠10番 過去3走29,56,44 名メイショウテンゲン
6枠11番 過去3走47,48,0 名ラッキーライラック
6枠12番 過去3走32,45,46 名モズベッロ
7枠13番 過去3走27,-13,41 名ダンビュライト
7枠14番 過去3走34,52,23 名キセキ
7枠15番 過去3走50,45,24 名スティッフェリオ
8枠16番 過去3走47,45,45 名クロノジェネシス
8枠17番 過去3走43,39,43 名カデナ
8枠18番 過去3走35,49,0 名ブラストワンピース

買い目/馬連

◎: [15] ★:[12]

から

相手8,1,6,6,1


/////////////////////////////////////////////////////////////

人気ブログランキングへブログランキング

[0624_Bulk!!] Bulk!!指数/大井競馬,能力指数

[0624_Bulk!!] Bulk!!指数大井,帝王賞(中央交流) 大井競馬, 能力指数
[0624_Bulk!!] 大井_01R———————————-
1枠1番 過去3走24,43,36 名モジアナフレイバー
2枠2番 過去3走30,44,45 名ルヴァンスレーヴ
3枠3番 過去3走18,-23,16 名ミツバ
3枠4番 過去3走55,7,36 名ワイドファラオ
4枠5番 過去3走47,50,-14 名ストライクイーグル
4枠6番 過去3走22,47,57 名チュウワウィザード
5枠7番 過去3走13,45,14 名サブノクロヒョウ
5枠8番 過去3走0,54,38 名クリソベリル
6枠9番 過去3走50,21,52 名ノンコノユメ
6枠10番 過去3走-16,35,-2 名フレアリングダイヤ
7枠11番 過去3走50,52,39 名オメガパフューム
7枠12番 過去3走0,22,46 名ヒカリオーソ
8枠13番 過去3走-40,-1,39 名キャッスルクラウン
8枠14番 過去3走55,42,9 名ケイティブレイブ

買い目/馬連

◎: [14] ★:[12]

から

相手4,8,6,14,9


/////////////////////////////////////////////////////////////

人気ブログランキングへブログランキング

[0621_Bulk!!] Bulk!!指数/函館競馬,能力指数

[0621_Bulk!!] Bulk!!指数函館,函館スプリントS 函館競馬, 能力指数
[0621_Bulk!!] 函館_01R———————————-
1枠1番 過去3走25,50,24 名スリーケープマンボ
1枠2番 過去3走50,50,49 名マリアズハート(USA)
2枠3番 過去3走41,52,42 名エイティーンガール
2枠4番 過去3走65,54,49 名スイープセレリタス
3枠5番 過去3走37,17,33 名ティーハーフ
3枠6番 過去3走45,46,43 名ダイアトニック
4枠7番 過去3走42,48,49 名ライトオンキュー
4枠8番 過去3走39,51,42 名シヴァージ(USA)
5枠9番 過去3走0,44,28 名フィアーノロマーノ(AUS)
5枠10番 過去3走49,48,46 名ジョーマンデリン
6枠11番 過去3走53,56,43 名アリンナ
6枠12番 過去3走30,3,-15 名グランドボヌール
7枠13番 過去3走28,45,21 名リュウノユキナ
7枠14番 過去3走24,13,-11 名ミキノドラマー
8枠15番 過去3走13,35,5 名メイショウショウブ
8枠16番 過去3走20,30,39 名ダイメイフジ

買い目/馬連

◎: [10] ★:[7]

から

相手4,11,2,11,4


/////////////////////////////////////////////////////////////

人気ブログランキングへブログランキング