[0531_Bulk!!] Bulk!!指数/東京競馬,能力指数

[0531_Bulk!!] Bulk!!指数東京,日本ダービー 東京競馬, 能力指数
[0531_Bulk!!] 東京_01R———————————-
1枠1番 過去3走27,48,54 名サトノインプレッサ
1枠2番 過去3走48,55,30 名アルジャンナ
2枠3番 過去3走52,46,43 名ワーケア
2枠4番 過去3走15,69,51 名レクセランス
3枠5番 過去3走42,52,30 名コントレイル
3枠6番 過去3走19,44,52 名ヴェルトライゼンデ
4枠7番 過去3走15,50,17 名ブラックホール
4枠8番 過去3走54,8,48 名ビターエンダー
5枠9番 過去3走21,48,47 名ダーリントンホール(GB)
5枠10番 過去3走19,57,48 名コルテジア
6枠11番 過去3走29,44,53 名ガロアクリーク
6枠12番 過去3走42,43,49 名サリオス
7枠13番 過去3走63,15,53 名ディープボンド
7枠14番 過去3走13,33,43 名マイラプソディ
7枠15番 過去3走21,52,36 名サトノフラッグ
8枠16番 過去3走63,66,47 名マンオブスピリット
8枠17番 過去3走59,60,48 名ヴァルコス
8枠18番 過去3走25,45,35 名ウインカーネリアン

買い目/馬連

◎: [17] ★:[6]

から

相手13,4,1,16,11

/////////////////////////////////////////////////////////////

人気ブログランキングへブログランキング 東京競馬,能力指数です

1R….

2R….

3R….

4R….

5R….

6R….

7R….

8R….

9R….

10R….

11R….

12R….

続きを読む

[ダービーウィーク2020] 2/9 九州ダービー栄城賞 ◎アイノウィステリア

[0531_Bulk!!] Bulk!!指数佐賀,九州ダービー栄城賞 佐賀競馬, 能力指数
[0531_Bulk!!] 佐賀_10R———————————-
1枠1番 過去3走40,19,-10 名カネミツチャンプ
2枠2番 過去3走-18,5,20 名トーセンザゲーム
3枠3番 過去3走29,25,37 名エアーポケット
4枠4番 過去3走56,36,26 名アイノウィステリア
5枠5番 過去3走56,-26,44 名スターオブグリーン
5枠6番 過去3走8,24,26 名リバイブ
6枠7番 過去3走44,13,51 名トップレベル
6枠8番 過去3走14,14,25 名イケノアスリート
7枠9番 過去3走6,36,-40 名エンゼルリーナ
7枠10番 過去3走44,13,48 名ミスカゴシマ
8枠11番 過去3走27,19,38 名ジャナイト
8枠12番 過去3走44,25,21 名オドルキツネ

買い目/馬連

4.アイノウィステリア から

5.スターオブグリーン,7.トップレベル

4-5,4-7

/////////////////////////////////////////////////////////////

人気ブログランキングへブログランキング

[0530_Bulk!!] Bulk!!指数/京都競馬,能力指数

[0530_Bulk!!] Bulk!!指数京都,葵S 京都競馬, 能力指数
[0530_Bulk!!] 京都_01R———————————-
1枠1番 過去3走19,35,49 名ケープコッド
1枠2番 過去3走32,56,35 名アルムブラスト
2枠3番 過去3走43,45,42 名レジェーロ
2枠4番 過去3走29,24,-18 名マイネルグリット
3枠5番 過去3走41,27,30 名ワンスカイ
3枠6番 過去3走48,37,27 名カバジェーロ
4枠7番 過去3走17,45,-8 名エグレムニ
4枠8番 過去3走48,51,39 名サヴァイヴ
5枠9番 過去3走6,43,49 名ニシノストーム
5枠10番 過去3走-126,30,39 名デンタルバルーン
6枠11番 過去3走31,17,41 名ゼンノジャスタ
6枠12番 過去3走13,32,47 名ビアンフェ
7枠13番 過去3走50,43,-19 名グリンデルヴァルト
7枠14番 過去3走23,27,-30 名トロワマルス
8枠15番 過去3走45,-28,-7 名エレナアヴァンティ
8枠16番 過去3走27,47,47 名ビップウインク

買い目/馬連

◎: [6] ★:[12]

から

相手13,2,1,6,9


/////////////////////////////////////////////////////////////

人気ブログランキングへブログランキング