[0927_Bulk!!] Bulk!!指数中山,オールカマー 中山競馬, 能力指数
[0927_Bulk!!] 中山_01R———————————-
1枠1番 過去3走51,47,48 名クレッシェンドラヴ
2枠2番 過去3走41,48,50 名サンアップルトン
3枠3番 過去3走42,45,40 名ミッキースワロー
4枠4番 過去3走53,47,33 名センテリュオ
5枠5番 過去3走46,29,52 名ジェネラーレウーノ
6枠6番 過去3走48,-6,32 名アウトライアーズ
7枠7番 過去3走46,26,39 名ステイフーリッシュ
8枠8番 過去3走45,55,38 名カレンブーケドール
8枠9番 過去3走-58,42,25 名オウケンムーン

買い目/馬連

◎: [1] ★:[3]

から

相手4,8,5,1,2


/////////////////////////////////////////////////////////////

人気ブログランキングへブログランキング 中山競馬,能力指数です

1R….

2R….

3R….

4R….

5R….

6R….

7R….

8R….

9R….

10R….

11R….

12R….


[0927_Bulk!!] Bulk!!指数中山,サラ系2歳 未勝利 中山競馬, 能力指数
[0927_Bulk!!] 中山_01R———————————-
1枠1番 過去3走-35,0,0 名マスカレード
2枠2番 過去3走35,20,0 名トランザクト
2枠3番 過去3走-27,0,0 名テイエムオアシス
3枠4番 過去3走17,0,0 名グラスクアドラ
3枠5番 過去3走17,3,26 名テセウス
4枠6番 過去3走-45,0,0 名カンタベリーパール
4枠7番 過去3走-19,0,0 名プリティインピンク
5枠8番 過去3走37,0,0 名ラッキーフレイム
5枠9番 過去3走0,13,0 名ナリノペッパー
6枠10番 過去3走2,-3,0 名モンキーポッド
6枠11番 過去3走3,0,0 名シングフォーホープ
7枠12番 過去3走-4,8,0 名モンテモナコ
7枠13番 過去3走-65,0,0 名ヴィグルズマン
8枠14番 過去3走-15,15,0 名ハンデンローズ
8枠15番 過去3走-128,0,0 名キャヴァリエブラン

買い目/馬連

◎: [4] ★:[1]

から

相手8,2,5,2,1


/////////////////////////////////////////////////////////////

人気ブログランキングへブログランキング
[0927_Bulk!!] Bulk!!指数中山,サラ系2歳 未勝利 中山競馬, 能力指数
[0927_Bulk!!] 中山_02R———————————-
1枠1番 過去3走-28,0,0 名サクセスエース
2枠2番 過去3走1,-27,0 名アポロカイト
2枠3番 過去3走38,39,0 名ミッキーワクチン
3枠4番 過去3走27,-11,0 名ノアジェニシス
3枠5番 過去3走-3,6,0 名ジェラスヒーロー
4枠6番 過去3走-23,0,0 名スタンドバイユー
4枠7番 過去3走-23,0,0 名マサカウマザンマイ
5枠8番 過去3走-11,0,0 名ノーティーガール
5枠9番 過去3走4,0,0 名セブンシャイン
6枠10番 過去3走6,3,0 名アイリッシュボム
6枠11番 過去3走-36,0,0 名ユイノタンキマチ
7枠12番 過去3走4,0,0 名エコロドラグーン
7枠13番 過去3走27,0,0 名ゼンダンラット
8枠14番 過去3走3,7,-7 名キタノシンスケ
8枠15番 過去3走-34,21,0 名ライヴクラッカー

買い目/馬連

◎: [4] ★:[1]

から

相手3,3,1,4,1


/////////////////////////////////////////////////////////////

人気ブログランキングへブログランキング
[0927_Bulk!!] Bulk!!指数中山,サラ系2歳 未勝利 中山競馬, 能力指数
[0927_Bulk!!] 中山_03R———————————-
1枠1番 過去3走15,0,0 名リュラネブラ
1枠2番 過去3走36,47,0 名トーホウボルツ
2枠3番 過去3走2,0,0 名エミージョ
2枠4番 過去3走8,0,0 名フェミニンルック
3枠5番 過去3走24,17,0 名ナイルローズ
3枠6番 過去3走12,0,0 名ツクバエクレール
4枠7番 過去3走26,0,0 名ノアブラック
4枠8番 過去3走28,0,0 名タイセイルージュ
5枠9番 過去3走33,0,0 名テンウォークライ
5枠10番 過去3走-2,0,0 名クリノザウルス
6枠11番 過去3走-24,0,0 名ゲームアプレット
6枠12番 過去3走14,0,0 名ワイドモーゼ
7枠13番 過去3走-42,6,0 名シクラメンテソーロ
7枠14番 過去3走14,0,0 名エレグア
8枠15番 過去3走37,40,0 名キョウエイロナ
8枠16番 過去3走-112,0,0 名タクミチョウサン

買い目/馬連

◎: [9] ★:[1]

から

相手15,2,1,2,1


/////////////////////////////////////////////////////////////

人気ブログランキングへブログランキング
[0927_Bulk!!] Bulk!!指数中山,サラ系2歳 新馬 中山競馬, 能力指数
[0927_Bulk!!] 中山_04R———————————-
1枠1番 過去3走0,0,0 名サノノバーディ
1枠2番 過去3走0,0,0 名ウーピーパイ
2枠3番 過去3走0,0,0 名アポロスマイル
2枠4番 過去3走0,0,0 名キティラ
3枠5番 過去3走0,0,0 名ルイネーション
3枠6番 過去3走0,0,0 名マイステージ
4枠7番 過去3走0,0,0 名ガウナエルフリーデ
4枠8番 過去3走0,0,0 名リアルドキュメント
5枠9番 過去3走0,0,0 名メイム
5枠10番 過去3走0,0,0 名ナイスデアイ
6枠11番 過去3走0,0,0 名フェイマスダンディ
6枠12番 過去3走0,0,0 名ハクサンクウ
7枠13番 過去3走0,0,0 名プレリュードノート
7枠14番 過去3走0,0,0 名コパノマーガレット
8枠15番 過去3走0,0,0 名スマイルアモーレ
8枠16番 過去3走0,0,0 名ヴォーグマチネ

買い目/馬連

◎: [1] ★:[1]

から

相手1,1,1,1,1


/////////////////////////////////////////////////////////////

人気ブログランキングへブログランキング
[0927_Bulk!!] Bulk!!指数中山,サラ系2歳 新馬 中山競馬, 能力指数
[0927_Bulk!!] 中山_05R———————————-
1枠1番 過去3走0,0,0 名ダディーズソフィア
2枠2番 過去3走0,0,0 名ラダック
2枠3番 過去3走0,0,0 名ガレア
3枠4番 過去3走0,0,0 名ジジ
3枠5番 過去3走0,0,0 名マイネルワンチーム
4枠6番 過去3走0,0,0 名セルヴァン
4枠7番 過去3走0,0,0 名カンジンカナメ
5枠8番 過去3走0,0,0 名ロードトゥフェイム
5枠9番 過去3走0,0,0 名ギャラクサイト
6枠10番 過去3走0,0,0 名マイネルマーティン
6枠11番 過去3走0,0,0 名ルーパステソーロ
7枠12番 過去3走0,0,0 名マイバウム
7枠13番 過去3走0,0,0 名ジャンカルド
8枠14番 過去3走0,0,0 名タイドオブタイム
8枠15番 過去3走0,0,0 名ラベンダーテソーロ

買い目/馬連

◎: [1] ★:[1]

から

相手1,1,1,1,1


/////////////////////////////////////////////////////////////

人気ブログランキングへブログランキング
[0927_Bulk!!] Bulk!!指数中山,サラ系3歳上 1勝クラス 中山競馬, 能力指数
[0927_Bulk!!] 中山_06R———————————-
1枠1番 過去3走26,-7,42 名ヴィンカマヨール
2枠2番 過去3走-36,5,40 名シンクロゲイザー
3枠3番 過去3走35,6,26 名ポートロイヤル
3枠4番 過去3走-40,45,0 名リッターシュラーク
4枠5番 過去3走25,48,32 名アナザークイーン
4枠6番 過去3走45,53,55 名アポロティアモ
5枠7番 過去3走-10,27,-23 名クラウドスケープ
5枠8番 過去3走19,3,25 名ヒロキング
6枠9番 過去3走4,21,21 名ダンスメーカー
6枠10番 過去3走15,16,43 名シャンボールロッソ
7枠11番 過去3走29,31,48 名スペラメント
7枠12番 過去3走28,18,45 名アベックフォルス
8枠13番 過去3走4,9,54 名ジェイケイエース
8枠14番 過去3走1,-50,16 名サンマルフラッシュ

買い目/馬連

◎: [3] ★:[11]

から

相手6,6,6,3,13


/////////////////////////////////////////////////////////////

人気ブログランキングへブログランキング
[0927_Bulk!!] Bulk!!指数中山,サラ系3歳上 1勝クラス 中山競馬, 能力指数
[0927_Bulk!!] 中山_07R———————————-
1枠1番 過去3走26,39,24 名デイアフターデイ
1枠2番 過去3走4,-104,39 名パルスレート
2枠3番 過去3走16,-10,1 名コウジンシックス
2枠4番 過去3走30,32,41 名ラパンセソバージュ
3枠5番 過去3走32,46,49 名コスモミローディア
3枠6番 過去3走16,35,3 名ケルベロス
4枠7番 過去3走24,37,44 名ニシノゲンセキ
4枠8番 過去3走9,37,20 名アミークス
5枠9番 過去3走7,-15,8 名タマモケトル
5枠10番 過去3走41,18,18 名ディザイアソング
6枠11番 過去3走12,50,42 名ヴィクトワールメイ
6枠12番 過去3走43,10,32 名マーヴェラスクイン
7枠13番 過去3走13,41,54 名ザスリーサーティ
7枠14番 過去3走53,53,-40 名ユヌエトワール
8枠15番 過去3走49,23,42 名レッドクレオス
8枠16番 過去3走31,37,20 名フォーチュンリング

買い目/馬連

◎: [15] ★:[7]

から

相手14,14,13,15,5


/////////////////////////////////////////////////////////////

人気ブログランキングへブログランキング
[0927_Bulk!!] Bulk!!指数中山,サラ系3歳上 1勝クラス 中山競馬, 能力指数
[0927_Bulk!!] 中山_08R———————————-
1枠1番 過去3走43,48,8 名リーゼントアイリス
1枠2番 過去3走9,40,16 名ウエスタンカッター
2枠3番 過去3走33,12,43 名リュウグウヒメ
2枠4番 過去3走-22,54,10 名ヴィクトリアポデル
3枠5番 過去3走46,42,32 名タイキスウォード
3枠6番 過去3走54,38,-2 名レインボービーム
4枠7番 過去3走-10,10,32 名デルマアンバリッド
4枠8番 過去3走52,34,45 名オシリスブレイン
5枠9番 過去3走52,50,17 名シュルルヴァン
5枠10番 過去3走23,43,43 名メルテッドハニー
6枠11番 過去3走47,38,27 名ドクターデューン
6枠12番 過去3走12,21,-16 名コパノアダムス
7枠13番 過去3走-33,9,32 名シシオウ
7枠14番 過去3走27,26,-18 名ソーユーフォリア
8枠15番 過去3走17,29,54 名アスタウンデッド
8枠16番 過去3走27,39,44 名ゴッドスター

買い目/馬連

◎: [11] ★:[16]

から

相手6,4,15,8,8


/////////////////////////////////////////////////////////////

人気ブログランキングへブログランキング
[0927_Bulk!!] Bulk!!指数中山,木更津特別 2勝クラス 中山競馬, 能力指数
[0927_Bulk!!] 中山_09R———————————-
1枠1番 過去3走21,30,53 名テンワールドレイナ
2枠2番 過去3走42,45,26 名ウインオルビット
3枠3番 過去3走14,41,43 名ハーモニーマゼラン
4枠4番 過去3走30,9,50 名アーザムブルー
5枠5番 過去3走60,37,19 名チビラーサン
6枠6番 過去3走-13,-4,10 名サイモンサーマル
6枠7番 過去3走33,33,45 名クインズサン
7枠8番 過去3走27,48,37 名ウインレフィナード
7枠9番 過去3走31,51,24 名アルトリウス
8枠10番 過去3走20,61,38 名アドマイヤシナイ
8枠11番 過去3走26,36,33 名ストームリッパー

買い目/馬連

◎: [2] ★:[7]

から

相手5,10,1,2,4


/////////////////////////////////////////////////////////////

人気ブログランキングへブログランキング
[0927_Bulk!!] Bulk!!指数中山,内房S 3勝クラス 中山競馬, 能力指数
[0927_Bulk!!] 中山_10R———————————-
1枠1番 過去3走51,37,58 名エスト
1枠2番 過去3走3,28,-27 名ローザノワール
2枠3番 過去3走30,38,50 名カフジジュピター
2枠4番 過去3走-4,41,49 名メダリオンモチーフ
3枠5番 過去3走16,33,38 名マイネルアンファン
3枠6番 過去3走29,52,55 名シホノフォルテ
4枠7番 過去3走25,16,32 名エンダウメント
4枠8番 過去3走31,24,-27 名サトノグラン
5枠9番 過去3走43,15,2 名スーパーライナー
5枠10番 過去3走42,18,32 名ラレータ
6枠11番 過去3走14,33,52 名キャンディスイート
6枠12番 過去3走30,2,32 名グラスブルース
7枠13番 過去3走-26,36,18 名ジュンスターホース
7枠14番 過去3走52,-12,53 名サトノディード
8枠15番 過去3走38,44,33 名カナシバリ
8枠16番 過去3走40,23,45 名ラージヒル

買い目/馬連

◎: [9] ★:[11]

から

相手14,6,1,1,6


/////////////////////////////////////////////////////////////

人気ブログランキングへブログランキング
[0927_Bulk!!] Bulk!!指数中山,オールカマー 中山競馬, 能力指数
[0927_Bulk!!] 中山_11R———————————-
1枠1番 過去3走51,47,48 名クレッシェンドラヴ
2枠2番 過去3走41,48,50 名サンアップルトン
3枠3番 過去3走42,45,40 名ミッキースワロー
4枠4番 過去3走53,47,33 名センテリュオ
5枠5番 過去3走46,29,52 名ジェネラーレウーノ
6枠6番 過去3走48,-6,32 名アウトライアーズ
7枠7番 過去3走46,26,39 名ステイフーリッシュ
8枠8番 過去3走45,55,38 名カレンブーケドール
8枠9番 過去3走-58,42,25 名オウケンムーン

買い目/馬連

◎: [1] ★:[3]

から

相手4,8,5,1,2


/////////////////////////////////////////////////////////////

人気ブログランキングへブログランキング
[0927_Bulk!!] Bulk!!指数中山,サラ系3歳上 2勝クラス 中山競馬, 能力指数
[0927_Bulk!!] 中山_12R———————————-
1枠1番 過去3走39,33,41 名ゴールドクロス
1枠2番 過去3走43,26,29 名メディクス
2枠3番 過去3走23,21,38 名シゲルスピネル
2枠4番 過去3走40,26,10 名ラインギャラント
3枠5番 過去3走15,30,24 名レイテントロアー
3枠6番 過去3走0,29,48 名ビートマジック
4枠7番 過去3走0,26,39 名ピナクルズ
4枠8番 過去3走44,40,42 名コンセッションズ
5枠9番 過去3走-36,-10,25 名イノバティブ
5枠10番 過去3走9,-58,45 名マイネルワルツ
6枠11番 過去3走36,44,35 名タイキメサイア
6枠12番 過去3走49,40,28 名ロマンスマジック
7枠13番 過去3走33,-14,58 名ロードシュタルク
7枠14番 過去3走9,47,-20 名ナリノメジャー
8枠15番 過去3走35,41,21 名サーストンバーラム
8枠16番 過去3走-15,-5,1 名ジュンパッション

買い目/馬連

◎: [8] ★:[10]

から

相手12,14,13,8,6


/////////////////////////////////////////////////////////////

人気ブログランキングへブログランキング

コメントを残す

*

CAPTCHA